Prečo sa poistiť online?

Rýchlo

Kompletné poistenie vybavíte komfortne z domu bez nutnosti osobnej návštevy poisťovne.

Jednoducho

Na to, aby ste si vybavili online poistenie budete potrebovať počítač, tablet alebo len mobil.

Výhodne

Poskytneme Vám komplexné porovnanie cien poistného v partnerských poisťovniach.

Online povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných. Povinnosť uzatvoriť poistenie sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je v zapísané v evidencií vozidiel a má priradené evidenčné číslo.

Vypočítať cenu Zistiť viac o online poistení

Online cestovné poistenie

Cestovné poistenie chráni klienta pred nepredvídanými udalosťami v zahraničí, či už sa jedná o dovolenku, pracovnú cestu, pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí. Cestovné poistenie v sebe zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu. Súčasťou sú bezplatné asistenčné služby.

Vypočítať cenu Zistiť viac o online poistení